Mesekönyv amit imádnak a gyerekek

A felnövekvő ifjoncnak tetemes igénye akad arra, hogy mesekönyv segítségével átlássa az egyszerű emberi kapcsolatokat

Több modern mesetörténettel ellentétben, a mesekönyv meséiben a gonoszság éppúgy jelen van, mint az erény. A jó és a rossz többé-kevésbé minden mesében alakot ölt valamelyik szereplőben, és megnyilvánul cselekedeteiben, mint ahogy mindkettő jelen van az életben és minden emberben is. Ez a kettősség viszi azt az erkölcsi problémát, amelynek megoldásáért harcolni kell. Cikkek a Meséld mesekönyv blogon. A népmesék a megélhetési problémákat mindig tömören és nyilvánvalóan fogalmazzák meg. Így a ifjonc a mondanivaló lényegével kerül szembe, míg a bonyolultabb cselekmény csak összezavarná a gyereket. A mesekönyv minden stádiumot egyszerűsít. Alakjait precíz vonallal rajzolja meg, a részletek közül csak a legfontosabbakkal foglalkozik. résztvevőiben elenyésző az egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek.

Forrás: meseld.hu, 2017-11-07 15:34